"ครอบคลุมกว่า 50 รัฐด้วยประสบการณ์ กว่า 5 ปี "
Our principle

การขอคืนเงินภาษี state tax

STATE TAX: เป็นเงินภาษีที่ถูกหักจากรายได้ตามนโยบายของแต่ละมลรัฐ ซึ่งอาจแตกต่างกัน ซึ่ง เงินภาษีส่วนนี้น้องๆสามารถทำการขอคืนได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรประเทศ สหรัฐอเมริกา ภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงานและกลับประเทศไทยแล้วเช่นเดียวกับภาษีส่วนของ Federal Tax รายละเอียด State tax ที่ต้องเสียให้แต่ละมลรัฐ

รัฐที่ไม่มีการเก็บภาษีรัฐ ประกอบด้วย

1. Alaska
2. Florida
3. Nevada
4. South Dakota
5. Texas
6. Washington
7. Wyoming 

นอกจากนี้ ยังมีรัฐ New Hampshire และรัฐ Tennessee ที่ ไม่มีการเก็บภาษีจากเงินได้บุคคลธรรมดา แต่จะเก็บภาษีเฉพาะจากส่วนของเงินปันผลและเงินดอกเบี้ยรับเท่านั้น ซึ่งเด็กที่เข้าร่วมโครงการ J1 Exchange ไม่ต้องเสียในส่วนนี้

ขั้นตอนในการใช้บริการ 

1. กรอกฟอรม ตามลิ้ง นี้ Application form

2. scan w2, passport , social security  แนบมาใน application

3. มีคำถามส่งมาที่ info@keeptaxes.com หรือ ติดต่อ keeptaxes(คีพแท้กซ) 081-3710241 แล้วรอรับเงินได้เลยภาย 3-5 เดือน

ค่าธรรมเนียม 

1. ราคาเดียวทั้ง fed และ state 70 $ 

2. หาก fed น้องต่ำกว่าหรือเท่ากับ 100 $ เราลดให้ 50 % จากราคาเต็ม

© 2023 by Helloword.co.th Proudly created with keeptaxes.com

Send Us a Message
  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon

1531 Inspire Condominium Abac

Huamak, Bangkok Thailand 10240