"ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมก่อน ไม่ได้ไม่คิดตัง "
Our principle

การขอคืนเงินภาษีสหรัฐอเมริกา

ตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา International students or Exchange students ที่มีรายได้จากการทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกาตามกฏหมาย และมีหน้าที่ที่จะต้องยื่นภาษีตามรอบการยื่นเหมือนพลเมืองสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม International students or Exchange students ส่วนใหญ่ในประเทศไทย จะถูกหักภาษีจากรายได้เกินกว่าภาษีจริงที่ต้องเสียตามกฏหมายของประเทศสหรัฐ อเมริกา ทำให้ International students or Exchange students ต้องยื่นเรื่องขอเงินภาษีส่วนเกินคืน (TAX REFUND) จากสรรพากรประเทศสหรัฐอเมริกา (INTERNAL REVENUE SERVICE CENTER) และสรรพากรรัฐ (STATE DEPARTMENT OF REVENUE)

  • จำนวนเงินคืนภาษีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น รายได้รวม จำนวนเงินภาษีที่ถูกหักไว้ และระยะเวลาที่คุณอยู่ในประเทศ กรุณากรอกแบบฟอร์มคำนวณภาษีให้ครบสมบูรณ์ เพื่อการคำนวณยอดเงินคืนภาษีโดยประมาณของคุณ
  • Guarantee ได้เงิน 100 %

ขั้นตอนในการใช้บริการ 

1. กรอกฟอรม ตามลิ้ง นี้

2. scan w2, passport , social security  

3. ส่งมาที่ info@keeptaxes.com แล้วรอรับเงินได้เลยภาย 3-5 เดือน

ค่าธรรมเนียม 

1. ราคาเดียวทั้ง fed และ state 70 $ 

2. หาก fed น้องต่ำกว่าหรือเท่ากับ 100 $ เราลดให้ 50 % จากราคาเต็ม

© 2023 by Helloword.co.th Proudly created with keeptaxes.com

Send Us a Message
  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon

1531 Inspire Condominium Abac

Huamak, Bangkok Thailand 10240