• เราเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการขอคืนภาษีจากต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา และออสเตรเลีย ที่มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี ทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Individual income tax) 

  • เราเป็นบริษัทที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ภายใต้ชื่อ บริษัท   วินวิน แท็กซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0125553017121)

  • เรามีทีมงานที่พร้อมให้บริการด้วยความโปร่งใส ซื่อตรง และเป็นกันเอง พร้อมทั้งให้บริการตอบคำถามโดยเจ้าหน้าที่คนไทย

  • เราไม่มีการหักค่าธรรมเนียมกินเปล่า และมีระบบการคิดค่าธรรมเนียมที่ชัดเจน โปร่งใส

  • เรามีมาตรฐานการดำเนินงานที่ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นธรรม

ด้วยประสบการณ์และบริการที่หลากหลายมากว่า 5 ปี ทั้ง federal tax และ state tax สำหรับ น้อง ๆ work and travel และ internship

Company Profile

© 2023 by Helloword.co.th Proudly created with keeptaxes.com

Send Us a Message
  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon

1531 Inspire Condominium Abac

Huamak, Bangkok Thailand 10240